WEHIKUŁ CZASU, czyli majówka w Zatoniu – Dzień 2 (Park Książęcy w Zatoniu) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury