VII Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych BUSKERBUS 2005 (fot. Paweł Stawarz) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury