Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „BuskerBus” Zielona Góra 2008 (deptak) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury