Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „BuskerBus” (deptak) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury