“Melodie dla Anny” – koncert laureatów i gości Ogólnobiałoruskiego Konkursu im. Anny German (Planetarium Wenus) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury