Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2023 – PIOSENKA – finał – przygotowania, próby itp. (Planetarium Wenus) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury