Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2023 – PIOSENKA – finał – koncert (Planetarium Wenus) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury