IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny German – finał (Hydro(za)gadka) – ZOK