Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Recytatorski – finał miejski (Hydro(za)gadka) – ZOK