Kategorie imprez
Festiwal
Inne
Kabaret
Koncert
Konkurs
Plener
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Generic filters
Tylko w tytułach
Kategorie imprez
Festiwal
Inne
Kabaret
Koncert
Konkurs
Plener
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Szukaj
Close this search box.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zielonogórski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (www.zok.com.pl).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-02-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Treści niedostępne:

 • brak skrótów klawiaturowych, na stronie internetowej można używać jedynie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia i grafiki w serwisach nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych,
 • fokus na niektórych elementach jest niewidoczny.

Wyłączenia
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@zok.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684511011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Adres: ul. Festiwalowa 3; 65-520 Zielona Góra

E-mail: zok@zok.com.pl

Telefon: 684511011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zielonogórskiego Ośrodek Kultury ul. Festiwalowa 3

 • Budynek Zielonogórskiego Ośrodka Kultury jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 3 wejście – główne od Parku ( schody), zimowe od parkingu wewnętrznego ( schody) , wejście do Hydro(za)gadki od ul. Ptasiej ( podjazd dla wózków) oraz dwa wejścia od strony sceny amfitetaru.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • Na poziomie sceny amfiteatru jest winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na poziomie sceny (pierwsze piętro) oraz hol i sala Hydro(za)gadka – podscenie.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w podscenium .
 • Przed budynkiem brak wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. gen. W. Sikorskiego 10, 65-454, Zielona Góra

 • Budynek Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ul. gen. W. Sikorskiego – ruchome drzwi, bez progów.
 • W holu znajdują się dwie windy – jedna do piwnicy do Jaskini Światła, druga na pierwsze piętro do Sali Lotów Kosmicznych.
 • Dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały budynek Planetarium Wenus. Nigdzie nie ma progów.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu i jest opisana językiem Braille’a.
 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Planetarium Wenus znajdują się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, fotele z dolnego rzędu są przesuwane, tak aby w ich miejsce mogły stanąć wózki inwalidzkie.
 • W budynku przy eksponatach w Jaskini Światła, wystawie meteorytów oraz ekranie multimedialnym z Johannesem Keplerem znajdują się wejścia do podłączenia słuchawek, aby usłyszeć transkrypcję audio dla osób niewidomych. Dodatkowo przy eksponatach są opisy dla osób niesłyszących a na ekranie z Keplerem wyświetla się tekst.
 • Do kasy osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim mogą podjechać z boku, gdzie blat umieszczony jest niżej.
 • Planetarium posiada w ofercie jeden pokaz przetłumaczony na język migowy „Majowie – Starożytni astronomowie”
 • Nad wejściem ani w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Planetarium Wenus nie ma przynależnego parkingu.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przy eksponatach wagach nie ma możliwości podpięcia się słuchawkami, aby usłyszeć wynik ani wyjaśnienia działania wagi w języku Braille’a lub audio.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Pokazy nie są tłumaczone na język migowy dla osób niesłyszących (oprócz jednego).
 • Nie ma możliwości skorzystania z opisów fabuły pokazów w języku Braille’a lub nagranej w formie audio dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego ul. Dąbrowskiego 14

 • Budynek CNK CP jest przystosowany do użytkowania przez osoby
  z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 5 wejść – główne od frontu budynku, boczne od strony agregatu, boczne przy windzie, dwa wejścia od tyłu budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku CNK CP jest winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku .
 • Na parkingach przed (2 miejsca) i za (2 miejsca) budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – Pałac w Starym Kisielinie, ul/. Stary Kisielin – Pionierów Lubuskich 53

 • Budynek Filia ZOK w Starym Kisielinie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 
 • Do budynku prowadzą 4 wejścia – główne od strony parku, wejście dla osób z niepełnosprawnościami do strony parku (podjazd dla wózków), od strony przedszkola, od strony biblioteki. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 • Przed wejściem dla osób z niepełnosprawnością umieszczony jest przycisk z dzwonkiem, wzywającym osobę, która otwiera drzwi (w okresie jesienno – zimowym).   
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku oraz korytarze. 
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. 
 • Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • Na terenie jest parking, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia Braille`a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu ani on – line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 684511011;
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:

Zielonogórski Ośrodek Kultury

 1. Festiwalowa 3

65-520 Zielona Góra;

 • wysłać e-mail na adres: zok@zok.com.pl
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w godzinach urzędowania 8:00-16:00.

Zielonogórski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (www.zok.com.pl).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-02-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Treści niedostępne:

 • brak skrótów klawiaturowych, na stronie internetowej można używać jedynie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia i grafiki w serwisach nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych,
 • fokus na niektórych elementach jest niewidoczny.

Wyłączenia
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@zok.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684511011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Adres: ul. Festiwalowa 3; 65-520 Zielona Góra

E-mail: zok@zok.com.pl

Telefon: 684511011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zielonogórskiego Ośrodek Kultury ul. Festiwalowa 3

 • Budynek Zielonogórskiego Ośrodka Kultury jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 3 wejście – główne od Parku ( schody), zimowe od parkingu wewnętrznego ( schody) , wejście do Hydro(za)gadki od ul. Ptasiej ( podjazd dla wózków) oraz dwa wejścia od strony sceny amfitetaru.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • Na poziomie sceny amfiteatru jest winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na poziomie sceny (pierwsze piętro) oraz hol i sala Hydro(za)gadka – podscenie.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w podscenium .
 • Przed budynkiem brak wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. gen. W. Sikorskiego 10, 65-454, Zielona Góra

 • Budynek Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ul. gen. W. Sikorskiego – ruchome drzwi, bez progów.
 • W holu znajdują się dwie windy – jedna do piwnicy do Jaskini Światła, druga na pierwsze piętro do Sali Lotów Kosmicznych.
 • Dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały budynek Planetarium Wenus. Nigdzie nie ma progów.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu i jest opisana językiem Braille’a.
 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Planetarium Wenus znajdują się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, fotele z dolnego rzędu są przesuwane, tak aby w ich miejsce mogły stanąć wózki inwalidzkie.
 • W budynku przy eksponatach w Jaskini Światła, wystawie meteorytów oraz ekranie multimedialnym z Johannesem Keplerem znajdują się wejścia do podłączenia słuchawek, aby usłyszeć transkrypcję audio dla osób niewidomych. Dodatkowo przy eksponatach są opisy dla osób niesłyszących a na ekranie z Keplerem wyświetla się tekst.
 • Do kasy osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim mogą podjechać z boku, gdzie blat umieszczony jest niżej.
 • Planetarium posiada w ofercie jeden pokaz przetłumaczony na język migowy „Majowie – Starożytni astronomowie”
 • Nad wejściem ani w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Planetarium Wenus nie ma przynależnego parkingu.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przy eksponatach wagach nie ma możliwości podpięcia się słuchawkami, aby usłyszeć wynik ani wyjaśnienia działania wagi w języku Braille’a lub audio.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Pokazy nie są tłumaczone na język migowy dla osób niesłyszących (oprócz jednego).
 • Nie ma możliwości skorzystania z opisów fabuły pokazów w języku Braille’a lub nagranej w formie audio dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego ul. Dąbrowskiego 14

 • Budynek CNK CP jest przystosowany do użytkowania przez osoby
  z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 5 wejść – główne od frontu budynku, boczne od strony agregatu, boczne przy windzie, dwa wejścia od tyłu budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku CNK CP jest winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku .
 • Na parkingach przed (2 miejsca) i za (2 miejsca) budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – Pałac w Starym Kisielinie, ul/. Stary Kisielin – Pionierów Lubuskich 53

 • Budynek Filia ZOK w Starym Kisielinie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 
 • Do budynku prowadzą 4 wejścia – główne od strony parku, wejście dla osób z niepełnosprawnościami do strony parku (podjazd dla wózków), od strony przedszkola, od strony biblioteki. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 • Przed wejściem dla osób z niepełnosprawnością umieszczony jest przycisk z dzwonkiem, wzywającym osobę, która otwiera drzwi (w okresie jesienno – zimowym).   
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku oraz korytarze. 
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. 
 • Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • Na terenie jest parking, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia Braille`a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu ani on – line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 684511011;
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:

Zielonogórski Ośrodek Kultury

 1. Festiwalowa 3

65-520 Zielona Góra;

 • wysłać e-mail na adres: zok@zok.com.pl
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w godzinach urzędowania 8:00-16:00.

Zielonogórski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (www.zok.com.pl).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-02-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Treści niedostępne:

 • brak skrótów klawiaturowych, na stronie internetowej można używać jedynie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia i grafiki w serwisach nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych,
 • fokus na niektórych elementach jest niewidoczny.

Wyłączenia
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@zok.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684511011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Adres: ul. Festiwalowa 3; 65-520 Zielona Góra

E-mail: zok@zok.com.pl

Telefon: 684511011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zielonogórskiego Ośrodek Kultury ul. Festiwalowa 3

 • Budynek Zielonogórskiego Ośrodka Kultury jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 3 wejście – główne od Parku ( schody), zimowe od parkingu wewnętrznego ( schody) , wejście do Hydro(za)gadki od ul. Ptasiej ( podjazd dla wózków) oraz dwa wejścia od strony sceny amfitetaru.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • Na poziomie sceny amfiteatru jest winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na poziomie sceny (pierwsze piętro) oraz hol i sala Hydro(za)gadka – podscenie.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w podscenium .
 • Przed budynkiem brak wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. gen. W. Sikorskiego 10, 65-454, Zielona Góra

 • Budynek Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ul. gen. W. Sikorskiego – ruchome drzwi, bez progów.
 • W holu znajdują się dwie windy – jedna do piwnicy do Jaskini Światła, druga na pierwsze piętro do Sali Lotów Kosmicznych.
 • Dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały budynek Planetarium Wenus. Nigdzie nie ma progów.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu i jest opisana językiem Braille’a.
 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Planetarium Wenus znajdują się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, fotele z dolnego rzędu są przesuwane, tak aby w ich miejsce mogły stanąć wózki inwalidzkie.
 • W budynku przy eksponatach w Jaskini Światła, wystawie meteorytów oraz ekranie multimedialnym z Johannesem Keplerem znajdują się wejścia do podłączenia słuchawek, aby usłyszeć transkrypcję audio dla osób niewidomych. Dodatkowo przy eksponatach są opisy dla osób niesłyszących a na ekranie z Keplerem wyświetla się tekst.
 • Do kasy osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim mogą podjechać z boku, gdzie blat umieszczony jest niżej.
 • Planetarium posiada w ofercie jeden pokaz przetłumaczony na język migowy „Majowie – Starożytni astronomowie”
 • Nad wejściem ani w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Planetarium Wenus nie ma przynależnego parkingu.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przy eksponatach wagach nie ma możliwości podpięcia się słuchawkami, aby usłyszeć wynik ani wyjaśnienia działania wagi w języku Braille’a lub audio.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Pokazy nie są tłumaczone na język migowy dla osób niesłyszących (oprócz jednego).
 • Nie ma możliwości skorzystania z opisów fabuły pokazów w języku Braille’a lub nagranej w formie audio dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego ul. Dąbrowskiego 14

 • Budynek CNK CP jest przystosowany do użytkowania przez osoby
  z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 5 wejść – główne od frontu budynku, boczne od strony agregatu, boczne przy windzie, dwa wejścia od tyłu budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku CNK CP jest winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku .
 • Na parkingach przed (2 miejsca) i za (2 miejsca) budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – Pałac w Starym Kisielinie, ul/. Stary Kisielin – Pionierów Lubuskich 53

 • Budynek Filia ZOK w Starym Kisielinie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 
 • Do budynku prowadzą 4 wejścia – główne od strony parku, wejście dla osób z niepełnosprawnościami do strony parku (podjazd dla wózków), od strony przedszkola, od strony biblioteki. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 • Przed wejściem dla osób z niepełnosprawnością umieszczony jest przycisk z dzwonkiem, wzywającym osobę, która otwiera drzwi (w okresie jesienno – zimowym).   
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku oraz korytarze. 
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. 
 • Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • Na terenie jest parking, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia Braille`a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu ani on – line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 684511011;
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:

Zielonogórski Ośrodek Kultury

 1. Festiwalowa 3

65-520 Zielona Góra;

 • wysłać e-mail na adres: zok@zok.com.pl
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w godzinach urzędowania 8:00-16:00.
Skip to content