18. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BUSKERBUS Zielona Góra 2014 (26 – 27 sierpnia, deptak) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury