17. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BUSKERBUS Zielona Góra 2014 (27 – 28 sierpnia, deptak) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury