16. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BUSKERBUS Zielona Góra 2012 (28 – 29 sierpnia, deptak) – ZOK
Zielonogórski
Ośrodek
Kultury