System wystawienniczy – ZOK

System wystawienniczy

1 moduł na okres do 14 dni – 60,00 zł + VAT
1 moduł na okres powyżej 14 dni do 1 miesiąca – 80,00 zł + VAT