Plakatowanie – ZOK

Plakatowanie

 

mail: plakatowanie@zok.com.pl

tel. kontaktowy: 068 451 10 06

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30

 

CENNIK – USŁUGI PLAKATOWANIA ZOK (w PLN)

 

Rozplakatowanie  :

 • Format A-1, B-1 – 60,00
 • Format A-2, B-2 – 40,00
 • Format A-3, B-3, A-4 – 30,00
 • Sztrajf – 40,00

Opłaty za rozplakatowanie nie pobiera się przy zleceniu do 10 szt. plakatów.

 

Stawka za 7 dni ekspozycji (1 szt. plakatu):

 • B-0 (140 x 100) – 7,90 / centrum 9,30
  B-1 ( 70 x 100) – 6,20 / centrum 6,80
  B-2 ( 70 x 50) – 5,30 / centrum 6,20
  B-3 ( 35 x 50) – 3,80 / centrum 4,00
  B-4 ( 35 x 25) – 3,70 / centrum 3,90
  B-5 ( 17 x 15) – 2,20 / centrum 2,30
 • A-1 ( 68 x 86) – 6,10 / centrum 6,40
  A-2 ( 42 x 61) – 5,10 / centrum 5,40
  A-3 ( 42 x 30) – 3,60 / centrum 3,90
  A-4 ( 21 x 30) – 2,80 / centrum 3,30
 • Sztrajf o wymiarach do 1m – 2,20 / centrum 2,40
 • Sztrajf o wymiarach powyżej 1m – 4,40 / centrum – 4,80

 

Dla instytucji kultury, oświaty. NGO oraz przy realizacji dużych zleceń możliwe jest zastosowanie zniżki – maksymalnie do 30% ceny.

Przy imprezach współrealizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury stosuje się ceny umowne.

 

 

Pobierz plik: zlecenie plakatowania

 

1. Cennik dotyczy ekspozycji 1 szt. plakatu przez okres 7 dni rozklejanych na słupach, jak i tablicach ogłoszeniowych w centrum bądź poza nim.
2. Powyższe ceny dotyczą usługi w trybie normalnym.
3. Do podanych w cenniku cen należy doliczyć podatek VAT – 23%
4. Usługa rozplakatowanie liczona jest powyżej 10 szt. jednorazowo w zależności od formatu plakatu.
5. Cena usługi ekspresowej wynosi dodatkowo 50% ceny podstawowej.
6. Przedłużenie ekspozycji na kolejnych 5 dni – 40% wartości zlecenia. Przy przedłużeniu ekspozycji nie pobiera się opłaty za rozplakatowanie.
7. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2022r.

 

 

 

SŁUPY OGŁOSZENIOWE

LOKALIZACJA W CENTRUM

48.  ul. Budziszyńska

49.  ul. Malczewskiego

   1.   al. Wojska Polskiego – ul. Reja

50.  ul. S. Batorego – J. Zamoyskiego

   2.   ul. Plac Pocztowy

51.  ul. Szosa Kisielińska

   3.   ul. Kasprowicza – Lisowskiego

52.  os. Śląskie

   4.   ul. A. Mickiewicza

53.  ul. T. Konicza

   5.   ul. Jedności – Sobieskiego

54.  ul. Podgórna / ul. Lwowska

   6.   ul. Boh. Westerplatte (Lotos)

55.  ul. S. Wyspiańskiego

   7.   ul. Boh. Westerplatte – Elżbietanki

56.  ul. M. Skłodowskiej – Curie

   8.   ul. Boh. Westerplatte – Mocca

57.  ul. Podgórna

   9.   ul. Boh. Westerplatte – C. Biznesu

58.  ul. Strzelecka – J. Sowińskiego

  10.  ul. Boh. Westerplatte (park)

59.  ul. Gen. W. Sikorskiego k/Tylnej

  11.  ul. Boh. Westerplatte (galeria Grafitt)

60.  ul. Morelowa

  12.  Dworzec PKP

61.  ul. Stroma – J. Słowackiego

  13.  Dworzec PKS

62.  ul. Boh. Westerplatte (WiMBP)

  14.  al. Niepodległości (Szkoła Muz.)

SŁUPY KULTURY

  15.  al. Niepodległości – B. Chrobrego

  16.  ul. przy Gazowni

      1.   al. Wojska Polskiego (Castorama)

  17.  ul. Jedności – Dąbrówki

      2.   ul. Boh. Westerplatte

  18.  Plac Jana Matejki

      3.   ul. Wrocławska (Palmiarnia)

  19.  ul. S. Batorego – J. Dąbrowskiego

      4.   ul. A. Mickiewicza

  20.  ul. B. Chrobrego – J. Piłsudskiego

TABLICE OGŁOSZENIOWE

  21.  al. Konstytucji 3 Maja (Planetarium)

  22. ul. Wrocławska (Palmiarnia)

      1.   ul. Festiwalowa (Amfiteatr)

LOKALIZACJA POZA CENTRUM

      2.   ul. Wyszyńskiego

      3.   ul. Bociania

23.  ul. Zawadzkiego Zośki

      4.   Jędrzychów

24.  ul. Cyryla i Metodego

      5.   ul. Ptasia (poczta)

25.  ul. Wyszyńskiego – Ptasia

      6.   ul. Boh. Westerplatte (Filharmonia)

26.  ul. Powstańców W-Wy

      7.   al. Wojska Polskiego (UZ)

27.  ul. Batorego (Intermarche)

      8.   al. Wojska Polskiego (Cefarm)

28.  ul. Jaskółcza

      9.   ul. S. Batorego (Leroy) 

29.  ul. Ogrodowa

     10.  ul. Spawaczy 

30.  Jędrzychów

     11.  ul. Harcerska

31.  ul. Wyszyńskiego (rondo)

     12.  ul. Gen. W. Sikorskiego

32.  ul. Wyszyńskiego (MZK)

     13.  al. Niepodległości

33.  ul. Monte Cassino

     14.  ul. Podgórna (NFOZ)

34.  ul. Okulickiego

     15.  ul. Wiśniowa

35.  ul. 1 – go Maja – Wiśniowa

     16.  ul. B. Chrobrego (apteka) 

36.  ul. Krośnieńska

     17.  ul. Jaskółcza

37.  ul. II Armii 

     18.  ul. Podgórna (szpital)

38.  ul. Rydza Śmigłego

     19.  ul. Braniborska 

39.  ul. Wojska Polskiego (MZK)

     20.  Raculka 

40.  ul.  Lisia

     21.  os. Malarzy

41.  ul.  Moniuszki

     22.  ul. Szosa Kisielińska (IV LO) 

42.  ul. 1 – go Maja

     23.  os. Śląskie 

43.  ul.  Zacisze (MZK)

     24.  ul. Sulechowska 

44.  ul.  Zacisze – Agrestowa

     25.  Chynów MZK

45.  os. Leśne

     26.  Chynów MZK

46.  ul. Słowacka

     27.  ul. Sulechowska (Orlen)

47.  ul. Francuska

     28. ul. L. Waryńskiego (szpital)

 

 

 1. Zielonogórski Ośrodek Kultury na zasadzie wyłączności prowadzi działalność polegającą na rozklejaniu plakatów, afiszy, ogłoszeń na tablicach i slupach ogłoszeniowych na terenie miasta Zielona Góra.
 2. Dokonanie rezerwacji terminu plakatowania oraz przyjęcie zlecenia do realizacji wyłącznie na druku ”zlecenie plakatowania” dostępne na stronie www.zok.com.pl/pliki-do-pobrania.
 3. ZOK przyjmuje zlecenia wraz z materiałami do ekspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00.
 4. Zlecenia plakatowania realizowane są w piątki.
 5. Dopuszcza się zmianę terminu plakatowania:
 6. w związku ze zmiennym kalendarzem świąt i imprez okolicznościowych;
 7. w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych – niezależnych od ZOK np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 8. Usługi plakatowania są odpłatne, wysokość opłat określa cennik plakatowania (przyjęto formaty: A, B oraz sztrajf).
 9. a) Formaty B-0, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, A-1, A-2, A-3, A-4 pion, klejone są na słupach i tablicach ogłoszeniowych;
 10. b) Formaty B-0, B-1, B-2, A-1, A-2 poziom, klejone są tylko na słupach ogłoszeniowych.
 11. Zlecenia realizowane w ciągu 48 godzin od dnia dostarczenia materiałów traktowane są jako usługi w trybie ekspresowym (dodatkowo 50% ceny podstawowej).
 12. Czas ekspozycji – 7 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 5 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Dyspozycję o przedłużeniu ekspozycji należy złożyć nie później niż do trzeciego dnia trwania ekspozycji. Dyspozycje składane w terminie późniejszym będą realizowane w miarę możliwości. Koszt przedłużenia ekspozycji zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 13. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plakaty wraz z rezerwą (nie mniejszą niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji) do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3 w Zielonej Górze. Brak rezerwy plakatów może spowodować uniemożliwienie utrzymania ekspozycji w uzgodnionym terminie.
 14. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w ciągu 48 godzin od momentu ich zauważenia na następujących zasadach: – 20% zlecenia – nieodpłatnie, pozostałe – 50% ceny. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty przed dokonaniem uzupełnień.
 15. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę a wynikające z jakości dostarczonych plakatów.
 16. Reklamacje dotyczące ekspozycji Zleceniodawca może składać wyłącznie w trakcie jej trwania. Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 17. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenie innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie zleceniodawca.
 18. ZOK jest uprawniony do umieszczania naklejki na przyjętym plakacie o treści: „Reklama płatna. Zaklejanie, zrywanie – karane w oparciu o Kodeks Wykroczeń”.
 19. ZOK jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 20. ZOK jest uprawniony do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 21. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach zaleca się wcześniejszą rezerwację terminu.
 22. Plakaty bez rezerwacji rozklejane są wg możliwości (wolnego miejsca na tablicach i słupach ogłoszeniowych).
 23. Plakaty pozostałe po kampanii a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ZOK.
 24. Za wykonaną usługę zleceniodawca otrzyma fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia realizacji usługi plakatowania.
 25. Płatność z zastosowaniem przedłużonego terminu płatności (14 dni) możliwa tylko po otrzymaniu przez ZOK pisemnego zlecenia podpisanego przez zleceniodawcę. W przypadku jego braku ZOK ma prawo żądać zapłaty z góry; gotówką w kasie ZOK lub przelewem przed realizacją zlecenia.
 26. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z urządzeń ogłoszeniowych.
 27. Korzystanie ze słupów i tablic reklamowych bez wiedzy ZOK, co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63 a 1 Kodeksu Wykroczeń  (z dnia 22 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021 poz.281 z późn. zmianami) spowoduje obciążenia korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

1. Zielonogórski Ośrodek Kultury posiada wyłączność na umieszczanie plakatów i afiszy na „słupach kultury”.
2. Zabronione jest samodzielne wyklejanie materiałów .
3. Na słupach kultury mogą być umieszczane wyłącznie  materiały reklamowe dotyczące wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Zielonej Górze.
4. Umieszczanie materiałów reklamowych na słupach kultury jest nieodpłatne..
5. Czas ekspozycji plakatów wynosi 10 dni.
6. Warunkiem ekspozycji plakatów jest wolne miejsce na urządzeniach ogłoszeniowych.
7. Każdemu zainteresowanemu ekspozycją plakatów przysługuje jednorazowo miejsce o powierzchni 100 x 70 cm.  Możliwa jest ekspozycja plakatów o większej powierzchni w przypadku wolnego miejsca,  ale zostaną one zaklejone jeśli wystąpi taka potrzeba.
8. Zleceniodawca winien dostarczyć materiały reklamowe do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3   w Zielonej Górze najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem ekspozycji.
9. Okres wyklejania plakatów wynosi 2 dni. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych, np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz, temperatura poniżej –10 st. C) okres ten może się wydłużyć o czym zainteresowani zostaną natychmiast powiadomieni.
10. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenie innych praw. ZA TREŚĆ I FORME PLAKATU  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYŁĄCZNIE ZLECENIODAWCA. Jesteśmy uprawnieni do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia, jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
11. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie zleceniodawca.
12. Jesteśmy uprawnieni do odmowy rozwieszenia plakatów, jeżeli ich treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa bądź dobrymi obyczajami.
13. Plakaty pozostałe po kampanii a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty jej zakończenia przechodzą na własność ZOK.
14. Korzystanie ze słupów kultury bez wiedzy ZOK – co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń spowoduje skierowanie sprawy do sadu Rejonowego w Zielonej Górze.