Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – ZOK

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Zielonogórski Ośrodek Kultury od 1996 roku w porozumieniu z Urzędem Miejskim i zielonogórskimi szkołami realizuje Program Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, w którym stale uczestniczy ok. 1000 dzieci i młodzieży. Podstawowym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu i utrwalaniu zainteresowań kulturalnych i twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Oferta Zielonogórskiego Ośrodka Kultury próbuje kompensować niedobory zajęć artystycznych w placówkach szkolnych.

Współpracując z miejskimi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego ZOK oferuje młodzieży różnorodne formy aktywnego uczestnictwa w kulturze. Praca grup artystycznych, działalność imprezowa ukierunkowane są na wyszukiwanie i rozwijanie talentów. Najzdolniejszym młodym twórcom zapewniamy warunki do uprawiania własnej twórczości. Na przestrzeni 10 lat Program wypracował stałe, popularne i cenione w środowisku – formy działań i imprez.

Należą do nich m.in.: cykle edukacyjne ABC – Muzyki, Teatru i Plastyki, Prezentacje Sceny Młodych, Biesiada Słowa, Turniej Jednego Wiersza, Szkolne Potyczki Kulturalne, Młodzieżowe Spotkania Teatralne MOST, wystawy w Galerii Młodych Na Piętrze, indywidualne i grupowe tomiki poezji.

ABC Sztuki to cykl działań, który umożliwienie uczestnikom  kontakt z “żywą” sztuką i artystami. Projekt obejmuje działania z kilku dziedzin sztuki – teatr, plastyka, muzyka, fotografia. Formą realizacji działań ABC są koncerty, spektakle, warsztaty i spotkania. Działania ABC wynikają z faktycznego zapotrzebowania na takie formy, zgłoszone przez środowiska szkolne, nauczycieli  przedmiotu Sztuka, pedagogów i dyrektorów szkół. Projekty Programu są spójne z podstawą programową szkół adresatów działań. Działania Edukacyjne stwarzają uczestnikom możliwość uporządkowania i poszerzenia wiedzy o wybranej dziedzinie sztuki, wypracowania postawy emocjonalnej wobec zaprezentowanych gatunków,  a także impuls do dalszych poszukiwań wrażeń artystycznych. Projekty ABC Sztuki odbywają się  w salach Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i obiektach szkół – świetlice, aule, pracownie.

 

Poniżej przykładowe koncerty i warsztaty w cyklu „ABC Sztuki”

 

02, Listopad 2015 0 czytaj więcej

 

 

Galeria Młodych  mieści się w Oddziale dla Dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9. Systematycznie od września 1998 roku prezentuje twórczość plastyczną dzieci i młodzieży. Galeria prezentuje grupy plastyczne i indywidualnych twórców. Komisarzem galerii jest Dominika Krupa.

 

Poniżej wybrane wystawy w Galerii Młodych


Edycja 2015/2016

Data dodania: 7 czerwca 2016

XIII edycja „Konkursu na prowadzenie galerii szkolnej” za nami

6 czerwca został rozstrzygnięty „Konkurs na prowadzenie galerii szkolnej 2015/2016”. Była to już XIII edycja konkursu ogłoszonego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, a gospodarzem imprezy była tym razem Galerii „Nova”...

Więcej

Edycja 2014/2015

Data dodania: 21 maja 2015

Laureaci 12. Konkursu na prowadzenie galerii szkolnej

20 maja w  „Pakamerze” – galerii wystawowej ZSZ PBO odbyło się spotkanie zamykające dwunastą edycję konkursu. Organizator konkursu, Zielonogórski Ośrodek Kultury przygotował prezentację ilustrującą przebieg ostatniej edycji zmagań galerii...

Więcej

Edycja 2013/2014

Data dodania: 16 czerwca 2014

Finał 11. edycji Konkursu na prowadzenie galerii szkolnej

Za nami kolejna, jedenasta już edycja konkursu na prowadzenie Galerii Szkolnych. Udział w XI edycji konkursu zadeklarowało 12 szkół z Zielonej Góry. W regulaminowym okresie, tj. od 12 listopada...

Więcej