Babie Lato – ZOK

Grupa plastyczna BABIE LATO powstała we wrześniu 2003 r. Pierwszym opiekunem malarzy – hobbystów był Władysław Klępka (do 2017 r.). Babie Lato skupia twórców nieprofesjonalnych, którzy systematycznie (co wtorek) spotykają się w ZOK-u na zajęciach warsztatowych. Na spotkania często zapraszani są artyści tworzący w różnych technikach plastycznych. Babie Lato inspiracji często szukało na plenerach malarskich. Grupa gościła m.in.: w Kożuchowie, Novym Meście (Czechy), Kowarach, Karpaczu. Szklarskiej Porębie, Pszczewie i Janowcu. Malarze regularnie odwiedzali też Łagów. Twórcy mają za sobą wystawy grupowe i indywidualne. Prace członków grupy oglądała publiczność Hydrogalerii (ZOK), Muzeum Miasta Frydland, salonów wystawowych w Kożuchowie, Krośnie Odrzańskim i Żarach. Stałym miejscem wystawowym Grupy stała się też galeria Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Znakiem rozpoznawczym Babiego Lata stała się Palma Wielkanocna (o długości 10 m), którą członkowie grupy stawiają od wielu lat przy zielonogórskim ratuszu. Tradycją stały się też deptakowe plenery (Natura moich okolic) organizowane w lipcu. Ostatnie lata działalności grupy wypełniały tematy malarskie ujęte w cykle tematyczne. W latach 2015 – 2018 Babie Lato malowało Cztery Żywioły: Wodę, Ziemię, Ogień i Powietrze. Kolejnym tematem cyklicznym były Cztery Pory Roku, który zaowocował dwiema wystawami. Pierwszą w Pałacu w Starym Kisielinie, gdzie w 2019 odbywały się „sezonowe” plenery. Drugą ekspozycją był tradycyjny Salon Zimowy w Hydrogalerii.
Grupa w tym roku wyznaczyła sobie temat malarski na 2020 rok. Jest to Świt i Zmierzch. Babie Lato skupia w swych szeregach ponad 20 malarzy twórców nieprofesjonalnych. W tym gronie są osoby związane z grupą od jej początków, ale są też debiutanci. Grupa ma charakter otwarty na nowych członków – pasjonatów sztuk plastycznych. Jeśli ktoś szuka miejsca na realizację i rozwój zainteresowań sztukami plastycznymi to Babie Lato zaprasza.

Opiekunem Grupy Babie Lato jest Mirosław Musioł (mail: mirek@zok.com.pl, tel. 68 4511002).